Stikkord: anerkjennelse

  • Jakten på de gode ord

    Ros forbindes ofte med kjærlighet, varme, omsorg og godhet. Derfor er det så godt å få. Men forventningen og lengselen etter ros er også et uttrykk for at tankene har kjørt seg fast i et dårlig spor, skriver kinesolog og sykepleier Kaja Flatøy.